Please login first | Sign up Login
Dictionary name: dbpedia-o

Creator:

jdkim@dbcls.rois.ac.jp

Description:

DBpedia ontology terms

Entry nameIDLabel
1-30 / 6515 show all
Aanduiding beschrijvend documenthttp://dbpedia.org/ontology/documentDesignation
Aangenomen Besluithttp://dbpedia.org/ontology/StatedResolution
aangrenzende gemeentehttp://dbpedia.org/ontology/neighboringMunicipality
aannemerhttp://dbpedia.org/ontology/contractor
aantal beddenhttp://dbpedia.org/ontology/bedCount
aantal bemanningsledenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfCrew
aantal eilandenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfIslands
Aantal gemeentenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfMunicipalities
aantal gewonnen gouden medailleshttp://dbpedia.org/ontology/numberOfGoldMedalsWon
aantal gravenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfGraves
aantal huizen aanwezighttp://dbpedia.org/ontology/numberOfHouses
aantal ingangenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfEntrances
aantal kamershttp://dbpedia.org/ontology/numberOfRooms
Aantal kantonshttp://dbpedia.org/ontology/numberOfCantons
aantal medewerkershttp://dbpedia.org/ontology/numberOfEmployees
aantal medewerkershttp://dbpedia.org/ontology/numberOfStaff
Aantal onthoudingenhttp://dbpedia.org/ontology/abstensions
aantal pagina'shttp://dbpedia.org/ontology/numberOfPages
aantal plaatsenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfSeats
aantal reactorenhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfReactors
aantal sprekershttp://dbpedia.org/ontology/numberOfSpeakers
Aantal stemmen tegenhttp://dbpedia.org/ontology/votesAgainst
Aantal stemmen voorhttp://dbpedia.org/ontology/votesFor
aantal titels/itemshttp://dbpedia.org/ontology/numberOfCollectionItems
aantal zetels in parlementhttp://dbpedia.org/ontology/numberOfSeatsInParliament
Aantekeninghttp://dbpedia.org/ontology/Annotation
abadiahttp://dbpedia.org/ontology/Abbey
abbayehttp://dbpedia.org/ontology/Abbey
abbaziahttp://dbpedia.org/ontology/Abbey
abbeyhttp://dbpedia.org/ontology/Abbey

Back